ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สินค้าและธุรกิจของมุสลิมให้ฟรี

ธุรกิจมุสลิม อาหารฮาลาล ข่วาสารมุุสลิม ประชาสัมพันธ์ฟรี
“HALAL TRIPS ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สินค้าและธุรกิจของมุสลิมให้ฟรี!!”

หากท่าน…
– มีสินค้าฮาลาลจัดจำหน่าย
– มีร้านอาหารอยากนำเสนอ
– มีธุรกิจที่ต้องการโปรโมต
– มีที่พักมุสลิมอยากบอกต่อ
– มีข่าวสารต้องการประชาสัมพันธ์
และอื่นๆที่จะฝากให้เราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้

ท่านสามารถส่งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อร้านหรือธุรกิจ, รูปสินค้าพร้อมคำบรรยาย, ที่อยู่(มีพิกัด GPS ด้วยยิ่งดี), ช่องทางการติดต่อ, ข้อความบรรยายสินค้าหรือธุรกิจของท่าน, ข้อความประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ส่งมาที่ halaltrips@gmail.com หรือ www.facebook.com/halaltrips

“เรายินดีประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องมุสลิมฟรี โดยไม่มีค่าใ้ช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”

If this helpful, please share!

Comments

comments

Comments are closed.