Masjid Krue Sae @ Pattani

มัสยิดกรือเซะ หรือเรียกอีกชื่อว่า มัสยิดปินตูกรือบัง ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานี-นราธิวาสหรือทางหลวงแผ่นดินสาย 42 บริเวณบ้านกรือเซะ ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 7 กิโลเมตร
มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี
มัสยิดกรือเซะเป็นมัสยิดหลังแรกของปัตตานีและของเอเชียอาคเนย์ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม ตะวันออกกลาง มัสยิดเดิมมีชื่อเรียกว่า มัสยิดปินตูเกอบัง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2057 ในสมัยพญาอินทิรา (สุลต่านอิสมาอีล ชาล์) เป็นเจ้าเมืองปัตตานี(พ.ศ. 2043-2073) แต่มาแล้วเสร็จสมบรูณ์ในสมัยสุลต่านมูซัฟฟัร ชาร์(พ.ศ. 2073-2107)
Masjid Krue Sae Pattani มัสยิดหรือเซะ ปัตตานี masjid-krue-sae-pattani_04
หลังจากนั้นก็มีการบูรณะมัสยิดเรื่อยมา รวมไปถึงมีช่างชาวจีนชื่อลิ้มเต้าเคียนมาบูรณะให้ใหญ่โต หรูหรากว่าเดิม ดังที่มีปรากฎในบันทึกของพ่อค้าชาวตะวันตก

่ต่อมาเมืองปัตตานีผ่านศึกสงครามหลายครั้ง เป็นเหตุให้ตัวมัสยิดได้รับความเสียหาย ถึงแม้จะซ่อมแซมหลายครั้งหลายคราก็มีเหตุให้ถูกทำให้เสียหายอีก จนในสมัยสุลต่าน มูฮัมหมัด(พ.ศ.2319-2329) หลังจากอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าครั้งที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ.2310 เป็นต้นมา และเมื่อได้รับอิสรภาพกลับคืนมาแล้ว กองทัพสยามได้นำกำลังเข้าปราบปรามเมืองต่างๆ รวมทั้งปัตตานี ซึ่งขณะนั้นได้ประกาศเป็นอิสระไม่ขึ้นกับอยุธยา เมืองปัตตานีถูกกองทัพสยามบุกเข้าโจมตีเมื่อ พ.ศ.2329 มีการกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลยศึกยังกรุงเทพมหานคร รวมทั้งขนย้ายปืนใหญ่พญาตานีและทรัพย์สินอื่นๆไปด้วย ว่ากันว่ามีการลอกทองที่แปะทั่วโดมมัสยิดกรือเซะออกเพื่อริบเป็นทรัพย์สิน สงครามครั้งนั้นเมืองปัตตานีได้รับความเสียหายเป็นอันมาก
Masjid Krue Sae มัสยิดกรือเซะ
จนเมื่อถึงสมัยนิยุโซฟ(พ.ศ.2375-2388) ชึ้นเป็นเจ้าเมือง ท่านไม่ได้บูรณะเมืองปัตตานี เนื่องจากเห็นว่าสภาพของบ้านเมืองไม่อยู่ในฐานะที่จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปเช่นในอดีต จึงได้สร้างเมืองแห่งใหม่ที่หัวตลาด(ในตัวเมือง ปัตตานีปัจจุบัน) ทำให้มัสยิดกรือเซะ(เมืองปัตตานีเดิม) ถูกทิ้งร้าง จนมีสภาพทรุดโทรม
Krue Sae Mosque masjid-krue-sae-pattani_08
ต่อมากรมศิลปากรจึงเข้ามาบูรณะและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปีพ.ศ.2478 และได้มีการซ่อมแซมบูรณะเรื่อยมาจนปัจุจุบัน
Krue Sae Mosque in Pattani - มัสยิดกรือเซะ ปัตตานี
ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดปัตตานีสามารถมาเที่ยวชมมัสยิดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแห่งนี้ได้นะครับ^^

พิกัด GPS: 6.873511, 101.302874

If this helpful, please share!

Related posts:

Comments

comments

Comments are closed.