Masjid Deenul Islam @ Bangpla, Samut Prakarn

มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม หรือเรียกอีกชื่อว่ามัสยิดบางปลา ตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์ ซอยบางปลา 21 เข้าไปจนสุดซอย มีที่จอดรถกว้างขวาง

Masjid Deenul Islam @ Bangplee, Samut Prakarn
จากประวัติมีการก่อสร้างมัสยิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2472 ก่อนจะขึ้นทะเบียนเป็นมัสยิดในปี พ.ศ. 2493 มีการปรับปรุงบูรณะเรื่อยมาจนปัจจุบัน

มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มัสยิดบางปลา
มัสยิดหลังนี้ได้รับผลกระทบทางเสียงจากการขึ้นลงของเครื่องบิน เพราะอยู่ไม่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมินัก โดยทางสุวรรณภูมิได้ออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงมัสยิดเพื่อลดมลพิษทางเสียงมิให้มารบกวนขณะประกอบศาสนกิจได้
มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 พิกัด GPS: 13.601961, 100.730390

แผนที่มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

If this helpful, please share!

Related posts:

Comments

comments

Comments are closed.