Masjid Al-Qubra @ Ban Nam Cheaw, Trat

มัสยิดอัลกุบรอ (200ปี) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ถือเป็นมัสยิดเก่าแก่หลังแรกในภาคตะวันออก


 
Masjid Al-Qubra @ Trat หากใครที่เดินทางไปเกาะช้าง จะต้องไปลงแพขนานยนต์ในอำเภอแหลมงอบ และใช้เส้นทางโดยผ่านตัวอำเภอเมืองตราด ไปยังอำเภอแหลมงอบ ก็จะผ่านตัวหมู่บ้านน้ำเชี่ยว ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของประเทศไทย Masjid in Trat มัสยิดอัลกุบรอ 200 ปี บ้านน้ำเชี่ยว ตราด ประวัติของมัสยิดอัลกุบรอคือ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2330-2394 ชาวจามหรือแขกจามได้ถูกกวาดต้อนมาอยู่ในสยามเป็นครั้งแรก และได้ตั้งบ้านเรือนอยู่แนวลำคลองบ้านน้ำเชี่ยว บริเวณป่าชายเลน โดยสร้างบ้านเรือนขึ้นง่าย ๆ และได้ร่วมกันสร้างสุเหร่าเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ โดยใช้ไม้โกงกาง มาปักเป็นเขต 4 ต้น หลังคามุงด้วยใบปรงนำมาสานเป็นตับเหมือนตับจาก มุงกันแดดกันฝน และในสมัยต้นรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แขกจามอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพหนีการบีบบังคับทางด้านศาสนาของฝรั่งเศส จากเมืองเขมรเข้ามาอยู่ที่บ้านน้ำเชี่ยว ทำให้ชุมชนมุสลิมบ้านน้ำเชี่ยวเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น และเมื่อตั้งหลักแหล่งแน่นอนแล้ว จึงได้ต่อเติมสุเหร่าให้มีสภาพดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน มัสยิดอัลกุบรอ บ้านน้ำเชี่ยว Masjid Al-Qubra @ Ban Nam Cheaw, Trat มัสยิด 200 ปี บ้านน้ำเชี่ยว มัสยิดในปัจจุบันสร้างเป็นสองชั้น โดยจะเปิดให้ละหมาดชั้นบนเฉพาะวันศุกร์และในวันอีด ภายในมัสยิดเย็นสบายเพราะอยู่ติดน้ำ ในชั้นแรกมีห้องเก็บอนุรักษ์สิ่งของเครื่องจานชามของชาวจาม รวมไปถึงภาพถ่ายเก่าๆ และสิ่งของเครื่องใช้ของมัสยิดเก็บรักษาไว้อย่างดีครับ ทำเนียบอีหม่าม มัสยิดอัลกุบรอ (200 ปี) บ้านน้ำเชี่ยว ทำเนียบสายสกุล มัสยิดอัลกุบรอ บ้านน้ำเชี่ยว al-qubra_ban-nam-cheaw_11 al-qubra_ban-nam-cheaw_12 al-qubra_ban-nam-cheaw_13 al-qubra_ban-nam-cheaw_14

ที่นี่ยังมีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามด้วย และมีกลุ่มเยาวชนมุสลิมที่เข้มแข็งอีกแห่งเลยทีเดียว

Masjid Al-Qubra @ Ban Nam Cheaw, Trat Masjid Al-Qubra @ Ban Nam Cheaw, Trat พิกัด GPS: 12.189663, 102.458831 แผนที่มัสยิดอัลกุบรอ (200ปี) บ้านน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด


 

If this helpful, please share!

Related posts:

Comments

comments

Comments are closed.